Elpris kWh

Vad kostar egentligen 1 kWh el? Det kan vara mycket komplicerat och krångligt att räkna ut ett exakt kilowattimme. Vi kommer därför på denna sida gå igenom i detalj hur man går till väga och hur man kommer undan så billigt som möjligt.

Hitta bästa elavtalet nu
bästa elavtal 2022 illustration
elpris kwh illustration

Räkna pris för 1 kWh

Elpriset per kWh beräknas genom att slå samman tre moment. Det är elhandelskostnaden, elnätsavgift och energiskatten. Kombinationen av dessa kommer ge dig ditt totala pris per kWh. Som konsument finns det endast en av dessa moment som går att påverkas, det är elhandelskostnaden.

Elhandelskostnaden

Denna delen av kWh priset beror på hur mycket du förbrukar eftersom det är priset för inköp av elen. Förutom inköpet av elen brukar elhandlare lägga till ett påslag som ligger vanligtvis mellan 4 – 8 öre/kWh du förbrukar. Vissa avtal har dock endast en fast månadsavgift medan andra har både påslag och månadsavgift.

Detta är som sagt den delen av kWh priset som du kan påverka genom att byta elbolag eller elavtal.

Elnätsavgift

Detta är en del av elpriset du inte kan påverka eftersom att du är tvungen att välja elnätsföretaget som har monopol på området. Elnätsavgiften består utav en fast avgift och en rörlig del som beror på hur stor elförbrukning du har.

Energiskatt

Energiskatten för el betalar du för varje kWh du förbrukar så det beror på din elförbrukning hur hög skatten blir. Hur hög skatten är varierar mellan år och 2022 är den 0,45 öre/kWh (inklusive moms). För de allra flesta gäller detta men vissa kommuner har reducerad energiskatt och då ligger den på 33 öre/kWh.

Totalkostnad elpris per kWh

När du räknar ihop elhandelskostnaden, elnätsavgiften och energiskatten får du det totala elpriset per kWh.

Genomsnittsförbrukningen för en villa är enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) 20.000 kWh/år. För en genomsnittlig villa som förbrukar 20.000 kWh per år var totalkostnaden för elpriset per kWh under 2021 ca 175 öre/kWh.

Den totala kostnaden för en villa under 2021 var därmed i snitt: 20 000 x 1,75 = 35 000 kr

Pris per kWh olika boenden

Den genomsnittliga kostnaden per kilowattimme varierar beroende på vilken typ av boende du har. Genomsnittliga priset i en lägenhet tenderar nämligen att vara högre än till exempel i en villa. I denna sektion kommer vi försöka reda ut och förklara genom en beräkning de olika alternativen och varför de skiljer sig åt.

Lägenhet

Enligt statistik från SCB är den genomsnittliga kostnaden för el per kWh 2,15 för en större lägenhet och 2,5 kr för en mindre. Man har gjort vissa antaganden i statistiken som till exempel genomsnittlig förbrukning.

Villa

SCB har även kollat på genomsnittliga kostnaden och elpris per kWh för villor. År 2019 var snittet 1,5 kr med en genomsnittlig förbrukning på 20 000 kWh. Anledningen till att priset är billigare per kWh i villa är att förbrukningen i snitt är nästan 5 gånger så hög.