Elpris kWh

Vad kostar egentligen 1 kwh el? Det kan vara mycket komplicerat och krångligt att räkna ut ett exakt kilowatttimme. Vi kommer därför på denna sida gå igenom i detalj hur man går till väga och hur man kommer undan så billigt som möjligt.

Hitta bästa elavtalet nu
bästa elavtal 2022 illustration
elpris kwh illustration

Räkna pris för 1 kWh

Elpriset per kWh beräknas genom att slå samman tre moment. Det är elhandelskostnaden, elnätsavgift och energiskatten. Kombinationen av dessa kommer ge dig ditt totala pris per kWh. Som konsument finns det endast en av dessa moment som går att påverkas, det är elhandelskostnaden.

Pris per kWh olika boenden

Den genomsnittliga kostnaden per kilowatttimme varierar beroende på vilken typ av boende du har. Genomsnittliga priset i en lägenhet tenderar nämligen att vara högre än till exempel i en villa. I denna sektion kommer vi försöka reda ut och förklara genom en beräkning de olika alternativen och varför de skiljer sig åt.

Lägenhet

Enligt statistik från SCB är den genomsnittliga kostnaden för el per kWh 2,15 för en större lägenhet och 2,5 kr för en mindre. Man har gjort vissa antaganden i statistiken som t.ex. genomsnittlig förbrukning.

Villa

SCB har även kollat på genomsnittliga kostnaden och elpris per kWh för villor. År 2019 var snittet 1,5 kr med en genomsnittlig förbrukning på 20 000 kWh. Anledningen till att priset är billigare per kWh i villa är att förbrukningen i snitt är nästan 5 gånger så hög.