Axel Dalin

Alex Dalin är grundare för bästelavtal.se och skriver samt granskar innehållet dagligen. Utbildad vid KTH och har ett brinnande intresse för energiförsörjning och effektivisering.

Senaste artiklar

Vanliga misstag när du tecknar elavtal

Läs artikeln
Ökade elkostnader slår olika i landet

Läs artikeln
Regeringen önskar att myndigheter minskar sin elförbrukning

Läs artikeln